Kasların Vucüttaki Gelişimi

Kaslar

Kaslar vücudun hareket sisteminin aktif elemanları olup kemiklerin üzerini örten bölümünü oluşturur. Vücut hareketlerini kaslar sayesinde yapar. Çocuğun doğumda kaslarının ağırlığı beden ağırlığına göre 1/5 ile 1/4 arasındadır, ergenlikte bu oran 1/3 iken yetişkinlikte ise 2/5 si kadardır. Kasların vücuttaki gelişimi belli bir sıra izler, önce büyük kaslar sonrada küçük kaslar gelişir. Doğumdan sonraki ilk aylarda göz kasları aktif haldedir, dört yedi aylar arasında başı ve bedeninin üst kısmını destekleyen kaslarla, el ve kol hareketini sağlayan kasların kontrolü sağlanır.

Erken çocukluk dönemindeyse daha çok, kaba motor hareketler ince motor hareketlerden daha önce kendini gösterir. Örneğin çocuklar bu dönemde rahatlıkla koşup zıplayabilirken, düğme ilikleme ve makas kullanma gibi becerileri yapmada zorlanırlar.

İnce ve kaba motor becerilerin gelişimi kız ve erkek çocuklarda farklıdır. Kızlar ince motor hareketleri daha iyi yaparken erkek çocukların kaba motor becerilerde daha iyi olduğu gözlenmiştir.

Etkinlik:

Etkinliğin Amacı: Karın kaslarını kuvvetlendirmek, Bacakları sırt omuz kaslarını geliştirmek, Organların genel ahengini sağlamak, Çocuğun dengeli hareket etmesini sağlamak, Araç-gereç: 30-40cm ebatlarında renklendirilmiş 8 adet mukavva kart Uygulama: İstenilen renkteki 30-40cm ebatlarındaki mukavvalar dağınık olarak yerlere konur ve belirlenen ( çizilen ) yönde çocuklar koşturulur.
4 yaşındakiler ileriye, yana ve serbest sıçrama ile,
5 yaşındakiler bacaklar bitişik, sıçrayarak ve koşarak,
6 yaşındakiler bir ayak üzerinde sıçrayarak oyuna değişik şekiller verilebilir.