Gebelik Kaybı

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI

Düşük, gebeliğin en sık rastlanan komplikasyonudur.Tekrarlayan gebelik kaybı, kısırlıktan farklı olarak bir hastalıktır ve iki veya daha fazla gebelik kaybı ile tanımlanmaktadır.Aslında bazı aylarda kadınlar daha gebe olduklarını bile farkına varmadan, adet kanaması ile “sessiz düşük” yapabilir.Sebep bilinmediğinde her bir gebelik kaybı dikkatlice değerlendirilmelidir. Tüm gebeliklerin yaklaşık % 25’ i düşükle sonuçlansa da, kadınların % 5’ inden azında art arda iki düşük meydana gelmektedir ve sadece % 1’ inde üç veya daha fazla düşük olmaktadır. Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftler medikal bir değerlendirmeden ve psikolojik destekten fayda görebilmektedir.

Tekrarlayan gebelik kayıplarının bazı nedenleri:

Yaş:

Kadın yaşı arttıkça düşük şansı artmaktadır. 40 yaşından sonra gebeliklerin üçte birinden fazlası düşükle sonuçlanmaktadır. Bu embriyoların çoğu anormal sayıda kromozomlara sahip olmaktadır.

Hormonal Anormallikler:

Yumurtlama sonrası yumurtalık tarafından üretilen progesteron hormonu sağlıklı bir gebelik için gereklidir. Sıklıkla luteal faz yetersizliği olarak adlandırılan düşük progesteron seviyelerinin tekrarlayan düşüklere neden olabildiği konusunda bir anlaşmazlık mevcuttur. Tedaviler ovülasyon indüksiyonu, progesteron ilavesi veya human koryonik gonadotropin (hCG) enjeksiyonlarını içerebilmektedir fakat bunların etkinliklerini destekleyen kanıtlar bulunmamaktadır.

Metabolik Anormallikler:

İyi kontrolu yapılamayan diyabet düşük riskini arttırmaktadır. Diyabetli kadınlarda gebelikten önce kan şekeri kontrol altında tutulursa, gebelik sonuçları iyileşmektedir. İnsülin direnci olan çoğu polikistik ovaryan sendromlu (PCOS) ve obez kadınlarda düşük oranları daha yüksek olmaktadır. İnsülin hassasiyetini iyileştiren ilaçların PCOS’ lu kadınlardaki düşük riskini azalttığı konusunda hala yeterli kanıt bulunmamaktadır.

ALINTIDIR.